ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

    Sekcja fotograficzna

    Pod okiem instruktora młodzież poznaje warsztat fotograficzny od strony praktycznej i teoretycznej. Korzystając  ze starych technologii analogowych, jak i z najnowocześniejszych osiągnięć fotografii cyfrowej. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię fotograficzną do wywoływania i obróbki zdjęć analogowych.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń praktycznych z grupą, zadań indywidualnych oraz samodzielnej pracy wychowanków. Prace uczestników koła wystawiane są w naszej bursowej galerii, a także stanowią dekorację pięter i korytarzy. Uczestnicy zajęć biorą czynny udział i zdobywają liczne nagrody w konkursach fotograficznych.

Opiekunem sekcji fotograficznej jest mgr Dorota Flanc