ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Życzenia bożonarodzeniowe

Jan Kasprowicz

***

Przy wigilijnym stole,

Łamiąc opłatek święty,

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty;

 

Że, jako mówi Wam wszystkim

Dawne, prastare orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w Waszym domu zasiądzie.

 

Sercem Go przyjąć gorącym,

Na ścieżaj otworzyć wrota-

Oto co czynić Wam każe

Miłość - największa cnota.

 

 

18 grudnia 2017