12 listopada 2018

„Sto (nie)znanych miejsc w Polsce na 100 lat niepodległości”

Dnia 5 listopada br. zakończyliśmy zbieranie informacji na temat miejsca zamieszkania młodzieży przebywającej w bursie. Przyniesione widokówki, foldery, mapki i krótkie opisy wyeksponowaliśmy na tablicy na parterze naszej placówki.

Każde miasto, każda wieś ma swoja opowieść…

 

 

„Sto (nie)znanych miejsc w Polsce na 100 lat niepodległości”

ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94