ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

„Szukamy skarbów bydgoskiej secesji”

Wychowankowie  burs i internatów naszego miasta  na zaproszenie Bursy nr 3 w Bydgoszczy dnia 5 czerwca br. brali udział w grze terenowej z wykorzystaniem geocachingu. Młodzież wyposażona we współrzędne geograficzne i odnalezione dzięki nim instrukcje  poszukiwała śladów bydgoskiej secesji. W trakcie zabawy przydały się telefony komórkowe z aktywnym dostępem do map Google.

Krótkie wprowadzenie w świat przełomu wieków o głównych nurtach w sztuce, rzemiośle i architekturze zrobił dr Mateusz Soliński – historyk sztuki, kustosz Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Zespół z naszej placówki wraz z opiekunem dziękuje organizatorom za miłą zabawę połączoną z lekcją historii.

 

 

10 czerwca 2019