ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Młodzieżowa Rada Bursy ogłasza konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny.

MRB razem z opiekunem ogłasza konkurs ogólnobursowy na najpiękniejszy stroik świąteczny. Zachęcamy młodzież do włączenia się w akcję. Nagrody czekają !!! Stroiki można przynosić do opiekuna MRB mgr M. Auguścik-Kowalskiej do p. 212 lub 412, w terminie do 14.12. 2016 r. do godz. 18.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.12.2016 r. o godz. 19.00

 

20 listopada 2016