ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Pożegnanie Pani dyrektor mgr Danuty Kamińskiej-Skulich

W dniu 22 lutego 2017 r. Młodzieżowa Rada Bursy pożegnała panią dyrektor mgr Danutę Kamińską-Skulich, która odeszła na zasłużoną emeryturę. Pani dyrektor na spotkaniu z młodzieżą wspominała początki swojej pracy, podziękowaniom i słowom uznania nie było końca.

 

25 lutego 2017