ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Akcja charytatywna

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. sekcja czytelnicza przy współpracy z sekcją kulinarną oraz opiekunem MRB, zorganizowała z okazji „Dnia Misia” kiermasz charytatywny. Na ten cel specjalnie zostały upieczone słodkości, które zlicytowały wychowanki z grupy pierwszej. Za cały zebrany dochód, ok. 100 zł zakupiono pluszowe misie.  Zostały one  przekazane przez wychowanków bursy, pod opieką mgr Wioletty Kozłowskiej i mgr Kamilli Landanowskiej – Ligarzewskiej  dzieciom z Domu Samotnej Matki w Bydgoszczy, przy ul. Polanka 9.

Wszystkim wychowankom, którzy włączyli się w akcję serdecznie dziękujemy za wasze wielkie serce, empatię, pomoc i zaangażowanie.

 

 

 

 

03 lutego 2019