ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - konkurs plastyczny

SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA I PROMOCJI ZDROWIA OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Regulamin konkursu na plakat promujący „Bezpieczeństwo w Sieci”
Wykonajcie plakat na przykład na temat: Moje gry komputerowe są bezpieczne.
Baw się w Sieci – BEZPIECZNIE.
Nie ufaj osobom poznanym w Sieci.
Wirusy – świrusy.
Nie podawaj swoich danych.
Powiedz stop cyberprzemocy.
Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie.
Znajomi – nieznajomi.
Internetomania.
Pomyśl, zanim umieścisz coś w Sieci.
Zachowaj kulturę w Sieci.
Internet to okno na świat.
Sieć bezpiecznych odpowiedzi.
Cel konkursu
Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet.
Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do wszystkich wychowanków bursy.
Treść pracy:
• Uczestnicy konkursu tworzą plakat promujący pod hasłem: „Bezpieczeństwo w Internacie”.
Treść każdej pracy konkursowej powinna nawiązywać do bezpieczeństwa w różnych aspektach.

Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą brać udział wszyscy wychowankowie lub zgłoszeni przez wychowawcę;
• Format pracy- dowolny;
• Technika pracy dowolna;
• Minimum 1 plakat od grupy;

Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem;
• estetyka wykonania;
• pomysłowość.

Termin składania prac: 25.01.2018r. (czwartek)
Prace należy składać u pani Marzeny Nowak;
• prace będą wystawione na holu, zostaną własnością bursy;
• ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 29.01.2018r.

Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w konkursie!!!
Organizator: Sekcja bezpieczeństwa i promocji zdrowia

 

05 stycznia 2018