ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

BIBLIOTEKA bursy ogłasza akcję pt. „Podaruj książkę bibliotece”

Wszystkich czytelników i sympatyków książki zapraszamy serdecznie do włączenia się w akcję

Podaruj książkę bibliotece.

Zapraszamy do współpracy z biblioteką bursy!

  • Tu można przynieść swoje niepotrzebne książki – I piętro p. 107.

  • Nie oddawaj książek na makulaturę! Nie wyrzucaj!

  •  Podaruj książkę bibliotece!

  • Książka czytana żyje dalej!

  • Akcja będzie trwała od listopada 2017 r. do marca 2018r.

Osoby, które podarują największą ilość książek zostaną nagrodzone słodkimi upominkami !

 

02 listopada 2017