ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI
W dniach 1-30 grudnia odbywa się głosowanie w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybiorą projekty za kwotę 16 mln zł, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo
W głosowaniu zdecydujemy o realizacji projektów w kilku kategoriach. Głosy na poszczególne kategorie są niezależne od siebie. To oznacza, że mamy możliwość jednoczesnego zagłosowania zarówno na projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, jak i małe projekty społeczne. W każdej kategorii projektów: osiedlowych (na jednym z osiedli), ponadosiedlowych oraz małych projektów społecznych możemy oddać 1 głos.
Łącznie każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy.
• projekty osiedlowe - 1 wybrany projekt (na jednym wybranym osiedlu)
• projekty ponadosiedlowe - 1 wybrany projekt
• mały projekt społeczny - 1 wybrany projekt
Harmonogram:
- głosowanie mieszkańców: 1 - 30 grudnia 2020 r.
- ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 20 stycznia 2021 r

 

02 grudnia 2020