ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Czas nauki własnej w bursie

W czasie nauki własnej młodzież bardzo chętnie korzysta z "bursowej" biblioteki. Może uzyskać pomoc w nauce, wypożyczyć lekturę, skorzystać z internetu, żeby przygotować się do zajęć szkolnych, czy wydrukować pomoce do lekcji. Informujemy, że od 20 grudnia działa w bursie sieć Wi-Fi dostępna dla wszystkich wychowanków. Obok zdjęcie z przykładowego dnia nauki w bibliotece.

 

31 grudnia 2018