ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Dzień Nauczyciela - święto Komisji Edukacji Narodowej

13 października w przeddzień święta Komisji Edukacji Narodowej dla wszystkich pracowników naszej placówki odbyła się uroczystość, na której p. mgr Katarzyna Waszczyńska wręczyła pracownikom Nagrody Dyrektora. Za szczególne osiągnięcia w pracy opiekuńczo-wychowawczej nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymała wychowawczyni - mgr Arletta Stelmachowska.

 

 

19 października 2017