ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej.

W naszej placówce również świętowaliśmy. Na uroczystość zaproszono: Panie - mgr Łucję Warywodę i mgr Danutę Kamińską-Skulich, które z Bursą nr 2 związane były przez wiele lat, piastując funkcję dyrektora placówki, zacne Grono emerytowanych nauczycieli, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Wyróżnieni pracownicy otrzymali Nagrody Dyrektora, a uroczystość uświetnił koncert naszego byłego wychowanka Karola Ratkowskiego.

O święcie Edukacji Narodowej pamiętała także MRB, której przedstawiciele złożyli życzenia wychowawcom i wręczyli słodkie upominki.

 

12 października 2018