ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Góra grosza

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.”

 

http://towarzystwonaszdom.pl/app/uploads/2018/10/baner-Góra-Grosza-300x114.jpg

 

Dnia 29 marca br. zakończyliśmy akcję „Góra Grosza”. Komisja, w skład której wchodził wychowawca Kamilla Landowska-Ligarzewska i przedstawiciele MRB dzielnie  sortowała i liczyła pieniądze, które  zebrano wśród społeczności naszej placówki od listopada 2018 roku. Możemy się pochwalić, że podczas dziewiętnastej edycji akcji zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom zebraliśmy kwotę 239,28 zł na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!

 

 

 

31 marca 2019