ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

"Moja ulubiona książka" - termin rozstrzygnięcia konkursu międzyinternackiego na najciekawszą recenzję.

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą recenzję książki

pt. „Moja ulubiona książka”

 

Zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród, które odbędzie się

03 grudnia 2019 r. o godz. 1830  w świetlicy na parterze.

Organizatorki: p. Wioletta, p. Grażyna, p. Agnieszka

 

 

17 listopada 2019