ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Obchody 40-lecia Bydgoskiego Marca

Bursa nr 2 w Bydgoszczy włączyła się w obchody 40-lecia Bydgoskiego Marca'81. Dla przybliżenia Wam tych ważnych wydarzeń historycznych, poniżej prezentujemy krótką lekcję historii, dotyczącą wydarzeń sprzed 40 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem i utrwalonymi zdjęciami z tego okresu

 

                   dyrektor Bursy nr 2 i wychowawca, nauczyciel historii mgr B. Pawłowski.

 

Wydarzenia, do których doszło 19 marca 1981 roku w Bydgoszczy
to  prowokacja, czy przesilenie, które było wówczas trudne do uniknięcia. Tzw. Bydgoski Marzec '81 uchodzi za najpoważniejszy kryzys między władzą a Solidarnością przed stanem wojennym.

Wydarzenia te przeszły do historii  jako  Kryzys Bydgoski”.  Mogły wydarzyć się w dowolnym miejscu kraju, ponieważ były efektem napięć, jakie istniały wówczas, a wynikały z sytuacji gospodarczej i politycznej.                                        Na 19 marca wyznaczono sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej, na którą miała przyjechać delegacja z Solidarności i w imieniu rolników domagać się zrzeszania się w związki. Władze widząc tę sytuację obawiały się, że dojdzie do jakiejś demonstracji, czy awantury i wydarzenia wymkną się spod kontroli. Sprowadzono oddziały Milicji Obywatelskiej i ZOMO z Poznania, Słupska i Łodzi.

                       https://www.bydgoszcz.pl/typo3temp/assets/_processed_/d/a/csm_BydgoszczPL_81_9171e96c08.jpg

Komitet Wojewódzki PZPR  zdecydował się na przerwanie sesji, by nie dopuścić Solidarności do głosu. Związkowcy nie opuścili gmachu, tylko na znak  protestu ogłosili rozpoczęcie strajku. Ta decyzja mogła być źle odebrana przez zwierzchnictwo więc zapadła decyzja o wprowadzeniu sił milicyjnych do gmachu
i opróżnieniu go siłą.

Dr Krzysztof Osiński z bydgoskiego IPN tak przedstawia po latach to co się działo: Poturbowanie działaczy związkowych odebrano jako atak nie tylko na działaczy z Bydgoszczy, ale na cały związek. Już wieczorem 19 marca pojawiła się taka informacja, że wydarzenia w Bydgoszczy są prowokacją. Wzajemnie zarzucano sobie prowokacyjny charakter tych wydarzeń, nie do końca potrafiąc udowodnić tę tezę.

Dr Krzysztof Osiński: Oburzenie społeczeństwa było tak wielkie, że władza - mimo całej armii służb - stanęła bezradna. Nie potrafiła chwilowo wykorzystać swojego potencjału. W materiałach z narad ścisłego kierownictwa PZPR pojawiają się stwierdzenia świadczące o paraliżu i nieumiejętności odnalezienia się
w sytuacji. Przełomem był dopiero czerwiec 1981 roku, kiedy władze okrzepły
i odzyskały inicjatywę.

Wydarzenia bydgoskie były przełomem także dla drugiej strony. Od tej gwałtownej mobilizacji społeczeństwa, której szczytem był czterogodzinny strajk ostrzegawczy 27 marca, później już związek nie był w stanie zmobilizować społeczeństwa w tak masowej skali.

               https://www.bydgoszcz.pl/typo3temp/assets/_processed_/d/a/csm_BydgoszczPL_81_9171e96c08.jpg                                                        

                              

 

 

 

          https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/_processed_/5/7/csm_walesa_46749f7fe2.jpg

  Taki tłum  mieszkańców zbierał się przed siedzibą związku w marcu 1981 r.

 

 

Dwa linki nawiązujące do tego wydarzenia

1/    https://youtu.be/1caSXuHEJPU

2/    https://youtu.be/zBbk7CV8Q28

                     https://www.bydgoszcz.pl/typo3temp/assets/_processed_/d/a/csm_BydgoszczPL_81_9171e96c08.jpg      

 

 

https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-125764_g.jpg

Moment  siłowej interwencji  MO/milicji/.

 

 

https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-125749.jpg

W sali  Wojewódzkiej Rady Narodowej/ trwają rozmowy z Janem Rulewskim/.

 

             Tak  „podziemie” walczyło propagandowo z władzą

https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-125803.jpg                         https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-125788.jpg

 

 

https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-125791.jpg                 https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-125794.jpg

 

 

                                                                                                                     

https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-125800.jpg                     https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-125785.jpg                          

 

 

 

https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-125782.jpg

 Plakaty informujące o 4 godzinnym strajku w całym kraju.

 

 

 

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/_processed_/2/b/csm_40-lecie_bydgoskiego_marca_5c9ea0004e.jpg

 

15 marca 2021