ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Opłaty za bursę - marzec 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA - NALEŻNOŚĆ ZA POBYT W PLACÓWCE ZA MIESIĄC MARZEC 2018 - PŁATNA DO 15 marca wyżywienie - 240 zł zakwaterowanie - 85 zł razem: 325 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nr konta: 34 1240 6452 1111 0010 4794 6348

 

 

28 lutego 2018