ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Opłaty za bursę - styczeń 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA - NALEŻNOŚĆ ZA POBYT W PLACÓWCE ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018 - PŁATNA DO 15 STYCZNIA

wyżywienie - 270 zł

zakwaterowanie - 85 zł

razem: 355 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nr konta: 34 1240 6452 1111 0010 4794 6348

 

 

 

 

 

05 stycznia 2018