ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Patroni 2021

Sejm RP postanowił, że patronami 2021 roku będą : Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz.

2021r. będzie również rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Konstytucji 3 Maja.

 

W związku z powyższym zapraszamy Was do przeglądu najważniejszych źródeł, w których znajdziemy wzmianki na temat  każdego z patronów 2021 roku.
(Może sylwetka i twórczość któregoś z nich będzie tematem tegorocznej matury?:)

 

* Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów.

(ur. 22 stycznia 1921 r., zm. 4 sierpnia 1944 r.) poeta pokolenia, które - jak podkreślono w uchwale sejmowej - swoje życie poświęciło Ojczyźnie.

        Wolne zasoby poety

        Kolekcja cyfrowa Polona

        Serwis internetowy poświęcony Baczyńskiemu Polskiego Radia

        https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/sejm-ustanowil-rok-2021-rokiem-krzysztofa-kamila-baczynskiego

* Stanisław Lem to najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu.

             https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-lem

             https://dzieje.pl/postacie/stanislaw-lem-1921-2006

* Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin) to wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. Jego twórczość została doceniona w XX wieku.
W swojej poezji odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem.
Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, jak ta: „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Największą wartością, promieniującą ze wszystkich jego dzieł jest wolność – wolność jednostki i narodu, wolność w dziedzinie twórczości i wolność polityczna .

               Wolne zasoby poety

                   Kolekcja cyfrowa Polona

               https://culture.pl/pl/tworca/cyprian-norwid

* Tadeusz Różewicz to wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica jego urodzin. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską.

    https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-rozewicz

                https://dzieje.pl/postacie/tadeusz-rozewicz

               https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=112405

* Kard. Stefan Wyszyński to polski duchowny rzymskokatolicki, doktor prawa kanonicznego oraz były prymas Polski. Uważany za jednego z największych Polaków XX wieku, zwany „Prymasem Tysiąclecia”. Głosiciel uniwersalnych wartości chrześcijańskich, mąż stanu. Często podkreślono jego starania o poszanowanie wolności religijnej przez władze komunistyczne i obronę polskiej kultury.

                https://www.kul.pl/art_80741.html

                https://dzieje.pl/postacie/stefan-wyszynski

 

* Konstytucja 3 Maja to dokument  uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

                Kolekcja cyfrowa Polona

                https://dzieje.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-najwazniejsza-z-konstytucji

 

 

 

Źródło: sejm.gov.pl , Biblioteka w Szkole

 

 

 

 

 

01 lutego 2021