ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Pożegnanie mgr Grażyny Piekarskiej i mgr Jolanty Skórczewskiej

W dniu 3 października 2017 r. pani Dyrektor mgr Katarzyna Waszczyńska, współpracownicy oraz w imieniu wychowanków Młodzieżowa Rada Bursy pożegnaliśmy wychowawczynie: mgr Grażynę Piekarską i mgr Jolantę Skórczewską, które odchodzą na zasłużoną emeryturę. Panie wspominały początki swojej pracy, dziękowały pierwszej pani dyrektor mgr Łucji Warywodzie, której oczywiście nie mogło zabraknąć, za życzliwość, i rodzinną atmosferę w pracy.

 

19 października 2017