ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie nr 2
 
Należy potwierdzić wolę zamieszkania w placówce do 02.08.2022 r., do godz. 14.00!!!
POTWIERDZENIE WOLI (DO WYBORU) POPRZEZ:
1) osobiste potwierdzenie, w sekretariacie Bursy nr 2,
lub
2) drogą elektroniczną, na adres: rekrutacja@bursa2bydgoszcz.pl (druk potwierdzenia woli do pobrania na fb bursy)
lub
3) podpisem kwalifikowanym, w systemie Vulcan

 

01 sierpnia 2022