ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Bursę otwieramy w niedzielę 1 września 2019 r. o godzinie 14:00. Na młodzież i ich Rodziców, w godzinach 14:00-20:00, będą czekać wychowawcy koordynujący kwaterowanie.

Rodzice / Opiekunowie prawni w dniu kwaterowania zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia i ankiety personalnej oraz do uregulowania do 15 września opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie we wrześniu. Wysokość opłaty i numer rachunku bankowego będzie podana przez wychowawcę w dniu kwaterowania.

Młodzież proszona jest o zabranie ze sobą:

- tylko niezbędnych rzeczy osobistych,

- kompletu pościeli /poszwa, poszewka, prześcieradło/,

- kubka, talerzyka i sztućców do własnego użytku /obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki/.

 

Ze względu na przepisy bezpieczeństwa do placówki nie wolno przywozić:

- żelazek, czajników bezprzewodowych, tosterów, robotów kuchennych, kuchenek mikrofalowych i elektrycznych, lodówek turystycznych, grzejników, telewizorów itp.,

- sprzętu sportowego.

 

Prosimy Rodziców o zapewnienie dziecku 01.09.2019 r. posiłku (obiadu, kolacji) we własnym zakresie. Stołówka Bursy otwarta będzie od poniedziałku 02.09.2019 r., a posiłki będą wydawane w następujących godzinach: śniadanie 6:00 – 9:00, obiad 12:30 – 17:00, kolacja 19:00 – 20:30. Młodzież zakwaterowana w bursie obowiązkowo korzysta ze wszystkich posiłków.Istnieje możliwość dostosowania diety do wskazań lekarskich.

 

WAŻNE!!!

Osoby, które nie zgłoszą się w dniu kwaterowania lub nie potwierdzą do poniedziałku 02.09.2019 r. do godz.14:00 przybycia w innym terminie zostaną skreślone z listy mieszkańców. W wolne miejsca w dniu 03.09.2019 r. zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.W przypadku rezygnacji z miejsca w naszej placówce prosimy o niezwłoczne przekazywanie tej informacji telefonicznie pod numerem 52 342 12 94 lub mailowo na adres: dyrektor@bursa2bydgoszcz.pl. Wielu chętnych czeka na wolne miejsce!!!

 

21 sierpnia 2019