ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego
pt. ,,Bezpieczeństwo w sieci”.

W dniu 29 I 2018 r. w bursie odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt.

,,Bezpieczeństwo w sieci”. Konkurs zorganizowała Sekcja Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia. Uczestnicy konkursu przygotowali plakaty promujące pod hasłem: ,,Bezpieczeństwo w sieci”. Prace zostały wystawione na holu bursy. Oto wyniki:

I Miejsce- Jesika Wohlfeil- plakat nr 4

II- Miejsce- Cornel Miziołek- plakat nr 5

III- Miejsce Szopińska Agata i Wierzbowska Paulina- plakat nr 8

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami i słodyczami.

Zwycięzcom gratulujemy!

 

31 stycznia 2018