ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Szkolenie - pierwsza pomoc przedmedyczna

21 maja 2018 r. w naszej placówce dla wszystkich pracowników zorganizowano szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie poprowadzili: pani Dorota Warzocha - ratownik medyczny i kpt. Sławomir Pochylski z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy. Wszyscy pracownicy mieli możliwość przećwiczenia na fantomie zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

24 maja 2018