ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W dniu 18 października br. w bursie odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki p.poż. dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Pod okiem inspektora p. Sławomira Pochylskiego pracownicy mieli okazję spróbować praktycznego użycia sprzętu pożarniczego oraz sprawdzenia systemu wewnętrznego alarmowania i ostrzegania. Wszystko to dla podniesienia bezpieczeństwa w placówce.

23 października 2017