ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Udało się!

Dnia 10 maja br. MRB przy współpracy z sekcją gospodarczo - porządkową naszej bursy zakończyła zbiórkę nakrętek od butelek i pojemników
z tworzyw sztucznych.  W tym roku akcja charytatywna dotyczyła Krystiana Lesikowskiego (podopiecznego Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”). Konkurs ekologiczny przeprowadzał Wydział Edukacji i Sportu UMB na prośbę Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi. Zebraliśmy 117 kg.

 Dziękujemy!

 

25 maja 2019