ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Wycieczka do Biblioteki UKW

Sekcja czytelnicza serdecznie zaprasza wszystkich chętnych wychowanków bursy na zwiedzanie Biblioteki UKW w Bydgoszczy. Wycieczka odbędzie się dnia 15 października 2018 r. (poniedziałek)
o godz. 1700.

Uwaga !!!

zapisy w pokoju wychowawców.

 

30 września 2018