ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Wyniki turnieju szachowego

W dniach 12.03.2018 r. i 15.03.2018 r. odbył się w bursie Turniej szachowy. Organizatorami byli wychowawcy:

mgr Marzena Nowak i mgr Arletta Stelmachowska. Po dwudniowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Seweryn Rekowski

II miejsce – Bartosz Pruss

III miejsce – Mikołaj Pawliński

25 marca 2018