ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

ZAMYKAMY !!!

Od 01.do 04.11.2018 r,- bursa zamknięta.

Wyjeżdżamy 31.10. do godz. 20.00,

wracamy w niedzielę - 04.11.2018 - od godz.14.00

 

 
 
 
 

 

28 października 2018