ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Zebranie MRB - rozpoczęcie działalności, wybór samorządu w roku szkolnym 2018/2019

25 września 2018 r. MRB oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Młodzież podziękowała dotychczasowej opiekun MRB za cztery lata pracy, powitała nowych opiekunów: mgr Kamillę Landowską-Ligarzewską i mgr Dorotę Flanc oraz wybrała zarząd na rok szkolny 2018/2019. Przewodniczącą została Kasia Krawczyk z grupy III, zastępcą Borys Leppert z grupy IV, a skarbnikiem Wiktoria Sieradzka również z grupy III.

Ustalono także priorytety działalności w nowym roku szkolnym, ze szczególnym naciskiem na współpracę ze środowiskiem lokalnym i obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

05 października 2018