ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

WITAMY NA STRONIE BURSY nr 2 w BYDGOSZCZY

BB

B

Bursę otwieramy 12.11. o godz. 14.00