ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Bursa nr 2 w Bydgoszczy jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, środowiskiem wszechstronnego rozwoju osobowego, pomaga w kształceniu talentów, wyrównywaniu szans, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia. Wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna zapewnia uczniom szkół ponadpodstawowych całodobową opiekę wychowawczą.
Istniejemy od 1972 roku. Zapewniamy zakwaterowanie i profesjonalną opiekę wychowawczą młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.