ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Bursa nr 2 w Bydgoszczy jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, środowiskiem wszechstronnego rozwoju osobowego, pomaga w kształceniu talentów, wyrównywaniu szans, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia. Wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna zapewnia uczniom szkół ponadpodstawowych całodobową opiekę wychowawczą.
Istniejemy od 1972 roku. Zapewniamy zakwaterowanie i profesjonalną opiekę wychowawczą młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Informacje o placówce

Nazwa: BURSA nr 2

Rodzaj: Placówka opiekuńczo-wychowawcza

Telefon: 52 342-12-94

Fax: 52 342-05-04

Poczta elektroniczna: B02@edu.bydgoszcz.pl

Strona www: http://www.bursa2bydgoszcz.pl

Adres: ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz

p.o. dyrektor Magdalena Auguścik-Kowalska

Inspektor ochrony danych:Katarzyna Orczykowska, email:iod@um.bydgoszcz.pl