ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Dokumenty:

(wszystkie dokumenty są w formacie pdf)

 

 

Druki do pobrania

(wszystkie druki są w formacie pdf)

Formularze dotyczą rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

 

      Załącznik nr 1   - Wniosek o przyjęcie do Bursy nr 2

      Załącznik nr 2   - Zaświadczenie o zamieszkaniu w bursie w poprzednim roku szkolnym

      Załącznik nr 3   - Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

      Załącznik nr 4   - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

      Załącznik nr 5   - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata