ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

„Sto (nie)znanych miejsc w Polsce na 100 lat niepodległości - wystawa”

Wychowanku!

Skąd pochodzisz? W jakim regionie znajduje się Twoje miejsce zamieszkania? Dlaczego warto odwiedzić Twoją miejscowość, z czego jest znana?

Przynieś widokówkę, krótki opis, zdjęcie czy folder. Czekamy do 5 listopada b.r. –      p. Kamilla, p. Kasia, p. Joanna.

  „Sto (nie)znanych miejsc w Polsce na 100 lat niepodległości - wystawa”-  zebrane informacje na temat miejsca zamieszkania młodzieży mieszkajacej w naszej bursie zostaną wyeksponowane na tablicy na parterze.

 

 

11 października 2018