ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Biblioteka

Z biblioteki korzystają mieszkańcy bursy: uczniowie gimnazjum i szkół średnich, wychowawcy, pracownicy administracji i i obsługi.

Księgozbiór naszej biblioteki liczy około 7 tysięcy woluminów i jest na bieżąco uzupełniany. Posiadamy w zbiorach lektury szkolne, literaturę piękną oraz popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Biblioteka wyposażona jest w cztery komputery z dostępem do internetu.

Jeden służy bibliotekarzowi do obsługi programu "MOL", z trzech korzysta młodzież przygotowująca się do zajęć szkolnych.

Do dyspozycji wychowanków jest drukarka, a także szereg edukacyjnych programów multimedialnych z różnych dyscyplin nauki.

Obok biblioteki mieści się pracownia komputerowa. Wszystkie komputery mają stałe łącze internetowe i są do dyspozycji mieszkańców bursy.

Posiadamy czytelnię, w której można korzystać księgozbioru podręcznego: słowników językowych i rzeczowych, leksykonów, encyklopedii, atlasów, albumów oraz innych pozycji.
Pomagamy wychowankom w przygotowaniach do zajęć szkolnych, w rozwiązywaniu różnych problemów, w rozwijaniu zainteresowań, w organizowaniu czasu wolnego.
Sekcja biblioteczna pomaga nie tylko troszczyć się o książki, pomieszczenia i obsługę czytelników, ale także umożliwia kreatywność, rozwój talentów i wymianę doświadczeń.

Opiekunem sekcji czytelniczej jest mgr Wioletta Kozłowska