ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Kwiecień - to miesiąc, w którym szkoły otwierają swoje podwoje. Na "drzwiach otwartych" nie zabrakło naszej bursy. Byliśmy w XI LO, VIII LO, I LO, XX LO, w ZSCh i na „Forum szkół publicznych i pracodawców CV 2017. SZKOŁA – PRACA – KARIERA” w Myślęcinku - 11.04.2017 r.