ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Młodzieżowa Rada Bursy

 

Najważniejszym organem samorządowym działającym na terenie bursy jest Młodzieżowa Rada Bursy.
W skład MRB wchodzą samorządy poszczególnych grup wychowawczych - spośród tych osób wyłaniany jest zarząd i przewodniczący. Podstawowym zadaniem MRB jest nabywanie umiejętności współdziałania oraz rozwijania współpracy dla dobra mieszkańców i placówki. 

 

Młodzieżowa Rada Bursy :


- reprezentuje wszystkich mieszkańców bursy 
- współpracuje z Radą Pedagogiczną 
- współdecyduje w sprawach ważnych dotyczących mieszkańców 
- rozpoznaje potrzeby współmieszkańców oraz pomaga w ich realizowaniu 
- pomaga w rozwiązywaniu sytuacji spornych i konfliktowych 
- koordynuje działania sekcji i samorządów poszczególnych grup 
- czynnie współuczestniczy w organizacji czasu wolnego 
- rozwija i utrwala tradycje bursowe 
- organizuje i wspiera samopomoc koleżeńską w nauce 
- inicjuje oraz przeprowadza różnorodne akcje na rzecz mieszkańców bursy i środowiska

Opiekun MRB 

                                   mgr Agnieszka Waszak-Chybicka