ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Sekcja gospodarczo-porządkowa

Zajmuje się dbaniem o nasze wspólne otoczenie w bursie i poza nią. Na początku każdego roku szkolnego dokonuje spisu niezbędnych brakujących rzeczy potrzebnych do sprzątania pokoi: mioteł, szufelek, zmiotek i śmietników, co pozwala na uzupełnienie braków. Obecnie z inicjatywy opiekuna sekcji, w ramach programu REBA, zbierane są zużyte baterie pod hasłem: „Baterie zbieramy, wspólnie o środowisko dbamy”. W zakresie zajęć gospodarczo-porządkowych w myśl dewizy: „Dbam o swoje otoczenie”, we współpracy z MRB przeprowadza cyklicznie „Akcję talerzyk”, polegającą na zbieraniu naczyń i sztućców. Do utrzymywania ładu i czystości w pokojach motywuje wychowanków placówki konkurs porządkowy, z którym „startujemy” we wszystkich grupach wychowawczych od października każdego roku szkolnego.

Opiekunem sekcji jest mgr M. Dzięciołowska, mgr K. Trzcińska