ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Warunki zakwaterowania

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczamy:

  • pokoje trzy i czteroosobowe;
  • węzły sanitarne znajdujące się na każdym piętrze;
  • stołówkę ( kuchnia domowa, możliwość korzystania z diety);
  • bibliotekę liczącą 7 tys. woluminów;
  • pracownię komputerową;
  • świetlice i pokoje nauki wyposażone w środki audiowizualne;
  • salkę gimnastyczną;
  • gabinety metodyczne;
  • pracownię fotograficzną;
  • pracownię kulinarną dobrze wyposażoną w sprzęt gospodarstwa domowego.