ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Zamieszkaj w Bursie nr 2 w Bydgoszczy!

 Nasze atuty to:
- dogodny dojazd tramwajem lub autobusem do każdego miejsca w Bydgoszczy,
- tereny rekreacyjne nad pobliskim jeziorem Balaton,
- śniadania i kolacje serwowane w formie bufetu oraz możliwość wykupienia posiłków na weekend,

- całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

- przyjazna i rodzinna atmosfera.

Nabór na rok szkolny 2022/2023 dla nowych mieszkańców

odbędzie się

z wykorzystaniem systemu elektronicznego w dniach 25-29 lipca 2022 r. !!!

UWAGA !!!

    Link do strony logowania dla kandydatów do burs i internatów:                   https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszczbursy/default.aspx 

 

 

 

Wydrukowany z systemu elektronicznego rekrutacji wniosek oraz dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów musi być podpisany (przez obojga rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata) i złożony w terminie:

 

od 25 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. do godziny 12.00 w bursie pierwszego wyboru

(osobiście lub przesłany listem poleconym (decyduje data wpływu do placówki).

 

adres skrzynki mailowej do komisji rekrutacyjnej

rekrutacja@bursa2bydgoszcz.pl

 

Zasady rekrutacji do Bursy nr 2 reguluje Uchwała NR XIII/272/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (pdf)>>>

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na r. szkol.2022/23 (link poniżej)

 

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/edukacja/terminy_bursy_22-23.pdf

 

 

Deklaracja kontynuacji zamieszkania w Bursie nr 2 dla obecnych mieszkańców

https://docs.google.com/document/d/1suHmSArEZKSIaOYZgssAtaaBBxiXy1C0/edit?fbclid=IwAR1-IEe7Wf_zByi6ZBZids66ScaNOjKdL07SYWTN7xVSZiDHCmqnNwSNn4s

Termin składania do 19.06.2022 r.

Uwaga!

Wypełnioną deklarację kontynuacji należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Bursa nr 2, ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz z dopiskiem "REKRUTACJA" lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@bursa2bydgoszcz.pl