ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Zamieszkaj w Bursie nr 2 w Bydgoszczy!

 Nasze atuty to:
- dogodny dojazd tramwajem lub autobusem do każdego miejsca w Bydgoszczy,
- tereny rekreacyjne nad pobliskim jeziorem Balaton,
- śniadania i kolacje serwowane w formie bufetu oraz możliwość wykupienia posiłków na weekend,

- całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

- przyjazna i rodzinna atmosfera.

Nabór na rok szkolny 2020/2021 dla nowych mieszkańców odbędzie się

w sposób elektroniczny !!!

Podajemy link do strony rekrutacyjnej  

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszczbursy

Strona zostanie uruchomiona 19.08. od godz. 8.00

Od 19.08 do 26.08. 2020 r. do godz. 12:00

kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie nr 2 powinien przesłać na adres mailowy 

 

rekrutacja@bursa2bydgoszcz.pl

 

w formie skanu lub zdjęcia wygenerowany elektronicznie, wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek  wraz z załącznikami. 

Obowiązkowo należy również dołączyć zaświadczenie ze szkoły o podjęciu nauki przez kandydata. 

Oryginały można dostarczyć w późniejszym terminie, podczas zgłoszenia się wychowanka do placówki. 

Dokumenty można dostarczyć osobiście do bursy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
lub przesłać pocztą tradycyjną.

 Warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest złożenie w dniu 28.08.2020 roku od godz. 8.00 do godz. 12.00 przez rodziców/pełnoletnich kandydatów potwierdzenia woli pobytu w bursie 

 

Zasady rekrutacji do Bursy nr 2 reguluje Uchwała NR XIII/272/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (pdf)>>>

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 (pdf)>>>

 

Deklaracja kontynuacji zamieszkania w Bursie nr 2 dla obecnych mieszkańców (pdf)>>>

Termin składania do 16.07.2020 r.

Uwaga!

Wypełnioną deklarację kontynuacji należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Bursa nr 2, ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz z dopiskiem "REKRUTACJA" lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@bursa2bydgoszcz.pl