ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Zamieszkaj w Bursie nr 2 w Bydgoszczy!

 Nasze atuty to:
- dogodny dojazd tramwajem lub autobusem do każdego miejsca w Bydgoszczy,
- tereny rekreacyjne nad pobliskim jeziorem Balaton,
- śniadania i kolacje serwowane w formie bufetu oraz możliwość wykupienia posiłków na weekend,

- całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

- przyjazna i rodzinna atmosfera.

Nowe wnioski są już dostępne !!!

Przyjmujemy tylko wypełniony komplet dokumentów:

(Wniosek o przyjęcie do bursy, zaświadczenie ze szkoły o podjęciu nauki, zdjęcie oraz oświadczenia - zał. nr 2, zał. nr 3 - jeżeli dotyczą). 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zasady rekrutacji do Bursy nr 2 reguluje Uchwała NR XIII/279/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (pdf)>>>

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 (pdf)>>>

Deklaracja kontynuacji zamieszkania w Bursie dla obecnych mieszkańców (pdf)>>>

Termin składania do 16.07.2019 r.

 

Przyszłych mieszkańców zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do Bursy nr 2 w roku szkolnym 2019/2020.

Osoby, które chcą zamieszkać w bursie po raz pierwszy prosimy o pobranie i wypełnienie następujących dokumentów:

 

      Załącznik nr 1   Wniosek o przyjęcie do Bursy nr 2

      Załącznik nr 2   - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

      Załącznik nr 3   - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

      Załącznik nr 4   - Zaświadczenie ze szkoły o podjęciu nauki

 

Wypełniony wniosek ze zdjęciem, wraz z załącznikami należy dostarczyć:
- osobiście do administracji Bursy nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00, do 23.07.2019 r. 
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Bursa nr 2, ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz z dopiskiem "REKRUTACJA",

- przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@bursa2bydgoszcz.pl