ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Kadra pedagogiczna pracująca w bursie posiada wykształcenie wyższe i wieloletnie doświadczenie w zawodzie. Różnorodność wykształcenia (biolog, historyk, etnograf, polonista, logopeda) pozwala na niwelowanie trudności szkolnych. Pracownicy pedagogiczni nieustannie kształcą się na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i warsztatowych pogłębiając swoją wiedzę, zdobywając nowe umiejętności oraz kolejne stopnie awansu zawodowego-większość pedagogów w stopniu nauczyciela dyplomowanego.. 
Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, podnosząc tym samym poziom świadczonych przez placówkę usług zgodnie z najnowszymi wymaganiami reformy oświatowej, oczekiwaniami władz oświatowych i stale rosnącymi potrzebami społeczeństwa.

 

Kadra pedagogiczna

email: dyrektor@bursa2bydgoszcz.pl

mgr Magdalena Auguścik-Kowalska

email: wychowawcy@bursa2bydgoszcz.pl

wychowawcy: 

mgr Michalina Dzięciołowska

mgr Dorota Flanc

mgr Beata Kołacka

mgr Wioletta Kozłowska

mgr Grażyna Makrocka

mgr Marzena Nowak

mgr Bogusław Pawłowski,

mgr Karolina Olejniczak 

mgr Arletta Stelmachowska

mgr Katarzyna Trzcińska

mgr Agnieszka Waszak-Chybicka

mgr Stanisława Wedeł

 

Szkolenia kadry pedagogicznej