Szkolenia kadry pedagogicznej

Kadra pedagogiczna

email: dyrektor@bursa2bydgoszcz.pl

mgr Przemysław Wieczorek

email: wychowawcy@bursa2bydgoszcz.pl

wychowawcy: 

mgr Michalina Dzięciołowska

mgr Dorota Flanc

mgr Beata Kołacka

mgr Wioletta Kozłowska

mgr Grażyna Makrocka

mgr Bogusław Pawłowski,

mgr Karolina Olejniczak

mgr Katarzyna Trzcińska

mgr Agnieszka Waszak-Chybicka

 

Kadra pedagogiczna pracująca w bursie posiada wykształcenie wyższe i wieloletnie doświadczenie w zawodzie. Różnorodność wykształcenia (biolog, historyk, etnograf, polonista, logopeda) pozwala na niwelowanie trudności szkolnych. Pracownicy pedagogiczni nieustannie kształcą się na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i warsztatowych pogłębiając swoją wiedzę, zdobywając nowe umiejętności oraz kolejne stopnie awansu zawodowego-większość pedagogów w stopniu nauczyciela dyplomowanego.. 
Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, podnosząc tym samym poziom świadczonych przez placówkę usług zgodnie z najnowszymi wymaganiami reformy oświatowej, oczekiwaniami władz oświatowych i stale rosnącymi potrzebami społeczeństwa.

 

ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94