ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94