ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Sekcja artystyczna

Proponujemy zajęcia nie tylko dla osób szczególnie uzdolnionych manualnie. Wszyscy mogą odkryć w sobie talenty. Cieszące się popularnością zajęcia z origami (kolorowe bukiety, świąteczne elementy do dekoracji, wiszące mobile), lepienie różnorodnych figur z masy papierowej lub solnej, projektowanie, wykonywanie świątecznych i okazjonalnych kartek pozwoliły niejednej osobie uwierzyć w swój talent artystyczny. Wykonane przez zręczne ręce i twórczą wyobraźnię ozdoby stają się oryginalną dekoracją wnętrz w bursie, a także miłym upominkiem dla bliskich. W trakcie cyklu proponowanych zajęć uczestnicy poznają wiele prostych, ciekawych technik plastycznych, które wykorzystywać można w życiu prywatnym i zawodowym. W ramach działalności sekcji organizowane są także wystawy prac i konkursy tematyczne.

Opiekunem jest mgr Wioletta Kozłowska, we współpracy z mgr D. Flanc