ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

„Wielkanoc – święta, malowane!”

 

D

nia 20 marca 2019r. w bursie odbyły się zajęcia ogólnobursowe, pt. „Wielkanoc – święta, malowane!” Były to zajęcia dwuetapowe: quiz plus warsztaty plastyczne, podczas których wykonano ozdoby i karty wielkanocne na tle muzyki folklorystycznej. Organizacją imprezy zajęła się sekcja czytelnicza i artystyczna. Nad całością konkursu czuwała Komisja Jury w skład, której wchodziła p. dyrektor bursy oraz prowadzący wychowawcy. W konkursie łącznie wzięło udział sześć dwuosobowych zespołów. Byli to przede wszystkim reprezentanci poszczególnych grup w bursie.

Wyniki przedstawiły się następująco:

miejsce:   Katarzyna Rytlewska  i Nina Fiedorek

miejsce:   Paulina Siwiec i Mirela Kobza

miejsce:   Mateusz Szymczak i Mirek Talaśka

Z

wycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczyła p. dyrektor. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach. Szczególne podziękowania kierujemy do wychowanek Roksany Oparki za zaangażowanie oraz pomoc w prowadzeniu zajęć, a także Michaliny Dryjańskiej za koncert wokalny.

 

Organizatorki zajęć:

mgr Wioletta Kozłowska

                                                                                                                                             mgr Grażyna Makrocka

 

 

11 kwietnia 2019