ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Ekomaskotka

BURSA NR 2 W BYDGOSZCZY

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „EKOMASKOTKA”

Temat: „Symbol placówki wykonany z odpadów jako tworzywo artystyczne”

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 26.09.2019

Termin zakończenia konkursu (wręczenie nagród): 6.11.2019

Grupa adresatów: zespoły składające się z trzech do pięciu wychowanków z opiekunami z placówek opiekuńczo- wychowawczych w Bydgoszczy

 1. Każdy  zespół ma prawo zgłosić jedną pracę  wielkości od 0,5 m do 1,5 m.
 2. Prace powinny być wykonane wyłącznie z przedmiotów będących odpadami np. zużyte przedmioty szklane lub plastikowe, makulatura, puszki, szmaty lub materiałów naturalnych np. drewno, sznurek.
 3. Ocenie podlegać będzie:
 • dobór materiału
 • oryginalność
 • estetyka wykonania
 • zgodność z tematem
 • kompozycja wykonanego zdjęcia
 1. Zdjęcia prac, nazwę i adres placówki, imiona i nazwiska autorów pracy, imię i nazwisko opiekuna należy przesłać

do dnia 28 października 2019 roku na adres:

selfiebursa2@gmail.com

 1. Do każdej pracy należy dołączyć  zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
 2. Nadesłane zdjęcia dzieł zostaną ocenione przez jury, które składać się będzie z organizatorów konkursu i trzech wychowanków z MRB.
 3. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród (każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa i niespodziankę).

 

 

Organizatorzy:

Dorota Flanc

Kamilla Landowska-Ligarzewska

 

 

17 października 2019