ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Korowód z kozą

25.02.2020 r. przypada koniec karnawału; to zawsze wtorek przed środą popielcową. Kilka dni od tłustego czwartku,  właśnie do wtorku przed Środą Popielcową były nazywane zapustami. Na Kujawach w kulturze ludowej przetrwał do dziś rytuał pożegnania karnawału i jednocześnie oczekiwania na wiosnę, na nowe odrodzenie się życia, tzw. chodzenie z kozą.  Korowód dziwnych postaci, np. baba, dziad, cyganka, bocian, pan młody, pani młoda, śmierć, diabeł, Żyd, Żydówka, niedźwiedź, koń i koza i inne. Każda postać była symboliczna i koniecznie musiała być odgrywana przez chłopaka.

Korowód odwiedzał wszystkie domy we wsi – miał on zapewnić szczęście, urodzaj, zdrowie wszystkim domownikom, a pannom szybkie zamążpójście.  Gospodarz musiał przyjąć i obdarować swoich gości. Dawano pieniądze lub coś do jedzenia i picia.  Z tego , co uzbierały postacie z korowodu urządzano zabawę zwaną podkoziołkiem, która mogła trwać tylko do północy – gdyż następny dzień to Popielec, a po nim post – czas spokoju, ciszy, zadumy i modlitwy.

Wszystkich mieszkańców bursy zapraszamy do udziału w korowodzie. Nasza koza będzie odwiedzać w pokojach panny na wydaniu. Drogie panny, szykujcie dla kozy słodkości, żeby los był dla  was łaskawy.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

 

14 lutego 2020