ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Organizacja pracy szkół po feriach
UWAGA!
Drodzy Wychowankowie!
Od poniedziałku 18.01. w szkołach ponadpodstawowych uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie.
Stacjonarnie będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach
i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.
Zachowana zostaje także możliwość realizacji szkolenia sportowego w szkołach
i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego w formie stacjonarnej.
W związku z tym jeżeli uczniowie danej szkoły będą realizować praktyczną naukę zawodu w szkole lub szkolenie sportowe w Bydgoszczy, proszę Bursę o tym powiadomić.
Zapewniamy Wam cały czas możliwość zakwaterowania!
BURSĘ DLA TYCH WYCHOWANKÓW OTWIERAMY 17 STYCZNIA
(W NIEDZIELĘ) od godz. 15.00
dyrektor Bursy nr 2

 

14 stycznia 2021