ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Ostatnie zebranie MRB

Dnia 12 czerwca br. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie MRB. Tematem zebrania było podsumowanie działalności i podziękowanie osobom szczególnie zaangażowanym w pracę sekcji. Poza tym rozmawialiśmy o planach na przyszłość
i o nadchodzących wakacjach.

Opiekunowie MRB życzą wychowankom miłego, słonecznego ale przede wszystkim bezpiecznego lipca i sierpnia. Do zobaczenia!

 

17 czerwca 2019