ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Poczta Walentynkowa

Jeśli chcesz komuś powiedzieć, że go bardzo lubisz…

 

Dnia 14 lutego br. w Dzień św. Walentego członkowie MRB – listonosze Poczty Walentynkowej - roznosili   wykonane przez wychowanków na zajęciach plastycznych kartki i karneciki współmieszkańcom i wychowawcom.

 

20 lutego 2019