ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

"Prawda czy fałsz o uzależnieniach?"

W poniedziałek 14 maja odbyły się zajęcia profilaktyczne w kręgu "Prawda czy fałsz
o uzależnieniach?" Zajęcia przygotowały mgr Beata Kołacka i mgr Stanisława Wedeł.

 

17 maja 2018